Σύγχρονο κτίριο, Ηράκλειο Αττικής


Εξωτερικές

1ος - 3ος όροφος

4ος όροφος

el