Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Έρευνα αγοράς για την επίτευξη των στόχων του ενδιαφερόμενου

Με κινητήρια δύναμη το εκτενές δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας, επιτελούμε έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών που θα καλύψουν τις προσδοκίες των πελατών μας. Η βάση δεδομένων μας, περιέχει χιλιάδες επιλογές ακινήτων, τα οποία ανανεώνονται και εμπλουτίζονται σε καθημερινή βάση με νέα δεδομένα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η επίτευξη της άριστης σχέσης «ζήτησης – προσφοράς» με τους πιο συμφέροντες όρους για τις επενδυτικές βλέψεις. Η επιτυχία μας είναι αδιαμφισβήτητη και στον τομέα της σύναψης επωφελών συνεργασιών και εξεύρεσης νέων επενδυτικών ευκαιριών στην εκάστοτε κατηγορία ακινήτων.

Εκτιμήσεις

Η αξία ενός ακινήτου ορίζεται από τα μελλοντικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν. Σε αντίθεση με αναλώσιμα προϊόντα, τα οφέλη ενός ακινήτου συνήθως προκύπτουν και συνειδητοποιούνται σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Οπότε, η εκτίμηση ενός ακινήτου πρέπει να συνυπολογίζει οικονομικές και κοινωνιολογικές τάσεις, καθώς και το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τους 4 βασικούς παράγοντες που ορίζουν την αξία ενός ακινήτου:

• Ζήτηση: η επιθυμία ή ανάγκη για την ιδιοκτησία ενός ακινήτου.
• Προσφορά: η δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μελλοντικά
• Σπανιότητα: η περιορισμένη προσφορά των ανταγωνιστικών ιδιοκτησιών
• Μεταβιβασιμότητα: η ευκολία με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας

Αναλαμβάνουμε την ιδιαίτερα υπεύθυνη και σύνθετη εργασία της εκτίμησης του ακινήτου σας. Η σύνταξη της έκθεσης συμπεριλαμβάνει πληθώρα στοιχείων, όπως τον έλεγχο της δόμησης, τον συντελεστή κάλυψης, το ύψος, τη χρήση γης, κλπ., και αφετέρου την εμπορική του (αγοραία) αξία, τα οποία θα πρέπει να συνυπολογισθούν με προσοχή και ακρίβεια. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να ενημερώνουμε τον πελάτη για τυχόν συναλλαγές που έχουν γίνει στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου, για να μπορεί να συνεκτιμήσει τα νέα δεδομένα στο ζητούμενο τίμημα πώλησης. Η εμπειρία μας στο χώρο των εκτιμήσεων αποτελεί εγγύηση για την αμερόληπτη, αδιάβλητη και αντικειμενική έκθεση εκτίμησης η οποία βασίζεται σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα (International Valuation Standards). Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα εκτιμήσεων ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, δασικών εκτάσεων, οικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, γκαράζ, αποθηκών κλπ).

Μελέτες σκοπιμότητας

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας για ακίνητα οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης, οικόπεδα κ.α. Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την αναλυτική εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου καθώς και τον εντοπισμό του ανταγωνισμού για την σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης του, σύμφωνα με τις επιδιώξεις και προσδοκίες του ιδιοκτήτη.

Χρηματοδότηση αγοροπωλησίας - Δάνεια

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν την εξεύρεση της ανταγωνιστικότερης λύσης για την τραπεζική χρηματοδότηση του υποψήφιου αγοραστή. Ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του πελάτη μας. Οι συμβάσεις συνεργασίας που διατηρούμε, μας επιτρέπουν να προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις για την σύναψη δανείου που θα διευκολύνει τον πελάτη μας χωρίς καμία δέσμευση ή επιβάρυνση εκ μέρους του.

Λογιστήριο

Το τμήμα λογιστών του Ομίλου αναλαμβάνει να διευθετήσει οποιαδήποτε λογιστική υποχρέωση προκύψει από τις αγοροπωλησίες ακινήτων. Αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τη τήρηση βιβλίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και τη διευθέτηση οποιαδήποτε άλλης εκκρεμότητας προς την εφορία.

Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες

Το νομικό τμήμα του Ομίλου μας αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των πελατών μας από την αρχή της οποιασδήποτε διαδικασίας, από την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του πελάτη με την ενημέρωσή του για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και συνεχίζει με νομικούς ελέγχους, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, προσύμφωνα και συμβόλαια. Επίσης προσφέρει την κατάρτιση συμβάσεων, νομικών γνωμοδοτήσεων και διαχείριση δικαστικών υποθέσεων

el