Υπηρεσίες Ασφαλειών

Στον Όμιλο διαθέτουμε ασφαλιστικό τμήμα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, έχουμε πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ασφαλειών και έχουμε διαμορφώσει έναν έμπειρο γραμματειακό μηχανισμό ώστε να παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο στήριξης που ανταποκρίνεται άρτια στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.

Garage-Render-1-1024x576

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

01.

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

02.

ΖΩΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

03.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

04.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

05.

ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

01.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

02.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

03.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

04.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

05.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Roog-Garden-2-Day-1024x576