Τμήμα ασφαλειών


Διαθέτουμε ασφαλιστικό τμήμα με γνώμονα τη συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών σε ατομικά αλλά και επιχειρηματικά ασφαλιστήρια. Παρέχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η εμπειρία μας στο χώρο των ασφαλειών και η γραμματειακή μας υποστήριξη, παρέχουν ένα πλήρες πακέτο στήριξης που ανταποκρίνεται άρτια στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων

Πυρός και κλοπής ακινήτων

Ζωής, υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων

Επιχειρήσεων

Αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και διάφορων οχημάτων

Ενυπόθηκα ασφαλιστήρια τραπεζών

Εξειδικευμένες ασφάλειες

Ταξιδιωτικές

Αστικές ευθύνες κτιρίων και διαχειριστών

Νομικές καλύψεις

Αστικές ευθύνες ακινήτων και κατασκευών

Επαγγελματικές αστικές ευθύνες

el