Σύγχρονο Κτίριο, Ηράκλειο Αττικής

Εξωτερικές

1ος - 3ος όροφος

4ος όροφος